- LyricsShare.com - http://www.lyricsshare.com -

B’Rilah Yang Baik

B’rilah yang baik)2x

Karna Tuhan sudah memb’ri kau yang terbaik

Apa yang kau b’ri maka b’rilah skarang

Karna Tuhan pasti balas kau

Dan berkati kau slamanya

Your Rate: